Teamcoaching

OrganisatieadviesTeamcoaching

Teamcoaching

Teamcoaching kan voordelig zijn in verschillende situaties. Hier zijn enkele scenario’s waarin het nuttig kan zijn als team om een coach in te schakelen:

  1. Teamconflicten: Als er spanningen of conflicten binnen het team zijn die de productiviteit belemmeren, kan teamcoaching helpen bij het identificeren en oplossen van deze problemen.
  2. Veranderingen binnen het team: Wanneer een team een verandering doormaakt, zoals nieuwe leden toevoegen, veranderingen in leiderschap of nieuwe doelstellingen, kan teamcoaching helpen bij het faciliteren van een soepele overgang en het opbouwen van een gezamenlijke visie.
  3. Verbeteren van teamprestaties: Als een team zijn prestaties wil verbeteren, kan teamcoaching helpen bij het identificeren van sterke punten, zwakke punten en kansen voor groei, en het ontwikkelen van strategieën om de prestaties te verbeteren.
  4. Ontwikkelen van teamdynamiek: Teamcoaching kan worden gebruikt om de teamdynamiek te verbeteren, zoals communicatie, samenwerking en het opbouwen van vertrouwen tussen teamleden.
  5. Bereiken van gemeenschappelijke doelen: Als een team worstelt om gemeenschappelijke doelen te stellen of deze te bereiken, kan teamcoaching helpen bij het definiëren van duidelijke doelstellingen en het ontwikkelen van een plan om ze te bereiken.

Bij een teamcoaching wordt er altijd op voorhand een behoefte-analyse gedaan. Wat is de huidige stand van zaken binnen het team en wat is het doel waar het team naartoe wil werken. Afhankelijk van de situatie zullen wij ook één of enkele interviews op voorhand voorstellen waarbij dan met sleutelfiguren tijdens een interview extra informatie over het team wordt verzameld om de coaching zo goed mogelijk aan de situatie aan te passen.

Buiten een standaard coaching bieden wij ook twee spelvormen aan voor teams:

Teamcoaching
OMG Advies

OMG specialiseert zich in leiderschapstraining en coaching. Al meer dan tien jaar faciliteren wij zowel online als op locatie leiders en professionals met een ruim aanbod aan onderwerpen.

CONTACT

OMG! Advies CommV

Copyright OMG Advies | Website: Opvallend Genoeg