In de praktijk richten coaches zich vaak op de problemen en de achtergronden en laten ze zich verleiden om zelf oplossingen aan te dragen als de gecoachte niet verandert. De oplossingsgerichte coach focust echter op datgene wat wél goed gaat en maakt daarmee de weg vrij om op een positieve en pragmatische manier vooruitgang te boeken, zonder te gaan adviseren.

Oplossingsgericht coachen werkt snel en efficiënt en mobiliseert energie en creativiteit bij de gecoachte.

Bij deze vorm van coaching wordt er vanuit gegaan dat de gecoachte zelf de oplossing weet, maar deze nog niet voorhanden heeft. Door mij voornamelijk te richten op het proces en op de juiste vragen stellen, help ik je om tot je eigen oplossingen te komen.

Stuurt u een mailtje of neem telefonisch contact voor een vrijblijvend gesprek en ontdek zelf wat de mogelijkheden zijn.