Reorganisaties zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse economie. Een belangrijk deel van deze reorganisaties is een gevolg van de huidige crisis. Zo schrijven medewerkers van TNO in het tijdschrijft voor management en organisatie. Maar ook zonder crisis zullen organisaties permanent moeten veranderen om zich aan te passen aan steeds nieuwe eisen die de omgeving aan hen stelt.

Uit onderzoek blijkt dat organisaties niet geneigd zijn om te kiezen voor een reorganisatiestrategie die vooral gericht is op lange termijnsuccessen. Meer inzicht in de negatieve effecten van bepaalde strategieën op korte termijn kan organisaties helpen om hierin een betere keuze te maken. Vermindering van mentale gezondheid en welzijn kan zo’n negatief effect zijn. Aan dit aspect zou, in reorganisatietrajecten, meer aandacht besteed kunnen worden.

Wil jij ook bekijken hoe je op lange termijn succesvol veranderingen kan doorvoeren binnen jouw organisatie? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

images

Meer weten over wat OMG! doet?

OMG Advies is gespecialiseerd in organisatieadvies, verandermanagement en bedrijfsanalyses.

 

Afgelopen donderdag heb ik bij mijn huidige klant een rapport mogen presenteren van de bedrijfsanalyse die ik bij hen gedaan heb. Wat een boost van energie kreeg ik daarvan! Zo enthousiast werd dit rapport ontvangen. Enerzijds stond in dit rapport een analyse van wat ik binnen dit bedrijf ben tegen gekomen. Anderzijds een aanbeveling over welke punten op te pakken zowel voor het management als voor de medewerkers.

Uiteraard zijn deze aanbevelingen niet zomaar uit de lucht getrokken. Zo is er gekeken naar de externe invloeden zoals de industrie waarin zij werken en de algemene omgeving alsook naar de interne factoren. Belangrijk binnen een onderneming is dat de verschillende elementen op organisatieniveau, op groepsniveau en op werkplekniveau allemaal goed op elkaar afgestemd zijn.

Directeur Interparts: “Ik was bang een heel boekwerk te krijgen, maar dit is iets waar ik mee kan werken. Wat ik op mijn bureau kan houden en regelmatig naar kan teruggrijpen of we op de goede weg zijn”. Verder gaf hij aan erg tevreden te zijn met de inhoud. Echte verrassingen kwamen er voor hem niet uit, maar wel concrete  voorstellen om deze punten op te pakken waar hij naar eigen zeggen erg van onder de indruk was.

En daarmee kon ik met heel veel plezier en enthousiasme het deel van de bedrijfsanalyse bij hen afsluiten. Aankomende donderdag starten we met de eerste werkgroepen om bepaalde verbeterpunten te gaan aanpakken. Ik heb er zin in!

Meer weten over wat OMG! doet?

OMG Advies is gespecialiseerd in organisatieadvies, verandermanagement en bedrijfsanalyses.

 

Gisteren stond er een artikel op Computable: Weerstand tegen het Nieuwe Werken groeit.

Waar komt die verhoogde weerstand vandaan?

In november 2013 volgde ik een workshop met mensen waarbij het Nieuwe Werken recent was geïntroduceerd in de organisatie. Vele klachten vielen terug op een slechte implementatie. Zo gaf iemand aan dat hun werkplekken werden weggehaald omdat ze gebruik moesten maken van flexibele werkplekken. Alleen de flexibele werkplekken waren nog niet klaar, waardoor ze vier weken zonder werkplek verder moesten.

Het is dus waarschijnlijk niet eens het Nieuwe Werken dat tegenvalt. Het is de manier waarop een organisatieverandering wordt doorgevoerd zonder daarbij rekening te houden dat mensen mensen zijn. Mensen hebben vaak moeite met verandering, hebben behoefte aan duidelijkheid en aan structuur. Vele organisaties hebben duidelijk waarom zij het Nieuwe Werken willen doorvoeren, maar vergeten de voordelen voor de medewerkers naar hen te vertalen. In onze huidige samenleving waarbij we verwacht worden ons gezinsleven, een drukke baan en een uitgebreid sociaal leven te combineren, kan flexibiliteit alleen maar met open armen ontvangen worden. Dat klinkt logisch. Maar als in eerste instantie er als medewerker vanalles extra van je verlangd wordt, zonder de langetermijn-voordelen voor jou (en niet enkel voor de organisatie) te kennen, dan haken we natuurlijk al gauw af.

Hebt u ook begeleiding nodig in het introduceren of optimaliseren van een nieuwe structuur?

OMG Advies is gespecialiseerd in organisatieadvies, verandermanagement en bedrijfsanalyses.

Ruim een kwart van de werknemers in Nederland krijgt zijn salaris wel eens te laat, blijkt uit een enquête van Nationale Vacaturebank.

Van de ondervraagden gaf maar liefst 12 procent aan het loon altijd te laat te krijgen. Zij moeten er vervolgens zelf achteraan om het geld toch te krijgen. De meeste werknemers laten bovendien direct van zich horen als het salaris niet op de afgesproken dag gestort is.

Er zijn verschillende modellen in de literatuur die werktevredenheid voorspellen. In de meeste daarvan is het salaris een basisvereiste. Andere factoren in deze modellen zijn elementen van het werk zelf, zoals taakvariatie, autonomie, taakidentiteit, belangrijkheid en feedback. Bovendien is werktevredenheid op zijn beurt een belangrijke factor in de productiviteit en effectiviteit van een organisatie.

Gebeurt het bij uw organisatie dat er wel eens te laat betaald wordt? Houd er dan ook rekening mee dat wie meer dan 3 dagen te laat salaris krijgt, 5 procent per dag meer loon kan eisen van zijn werkgever!

Meer weten?

OMG Advies is gespecialiseerd in organisatieadvies, verandermanagement en bedrijfsanalyses.

 

We hebben de dag van vandaag meer en meer te maken met conflicten op de werkvloer. De toename van conflicten heeft verschillende redenen. Het gezag van autoriteiten is afgenomen, er zijn veel meer levensbeschouwingen dan vroeger, het individu is belangrijker geworden en er zijn meer verschillen tussen mensen dan vroeger. Dat wil zeker niet zeggen dat vroeger alles beter was. Een bedrijf met meer verschillende disciplines wordt waarschijnlijk beter geleid dan een oude fabriek.

Het bijzondere hieraan is dat er nog steeds heel weinig aandacht gaat naar conflicten. In de wetenschappelijke literatuur wordt er slechts weinig aandacht besteed aan conflicten en de gevolgen daarvan en uit recent onderzoek blijkt dat leidinggevenden in het middenkader gemiddeld slechts 15% van hun werktijd besteden aan het hanteren van conflicten.

Hoe komt dat? Conflicten hebben waarschijnlijk een negatieve klank en moeten vermeden worden. Nochtans hoeven conflicten zeker niet altijd negatief te zijn. Zo wordt er in de wetenschap onderscheid gemaakt tussen belangentegenstellingen en meningsverschillen.

Conflicten die gegrond zijn in belangentegenstellingen zijn, volgens onderzoek, disfunctioneel voor de organisatie en haar medewerkers: dergelijke conflicten kosten veel tijd en hebben in het gunstigste geval géén negatieve consequenties voor de arbeidsproductiviteit en innovativiteit in de organisatie. Conflicten die puur en alleen gegrond zijn in meningsverschillen kunnen onder bepaalde omstandigheden zelfs gunstig zijn voor de organisatie: met name bij een hoge participatiegraad en sterk onderling vertrouwen leiden meningsverschillen in organisaties tot kwalitatief betere besluitvorming, meer innovativiteit en grotere tevredenheid.

Hebt  u hulp nodig bij een conflict binnen uw bedrijf? Neem contact op met OMG! voor een op maat gemaakt advies.

Meer weten over wat OMG! doet?

OMG Advies is gespecialiseerd in organisatieadvies, verandermanagement en bedrijfsanalyses.