Lies Wouters-Soomers

Lies helpt organisaties waar het gaat over professionele ontwikkeling. Sinds jaren doet ze onderzoek naar psychologische veiligheid als fundament voor optimaal functioneren, positief leiding geven en een gezonde organisatie. Zij traint en coacht zowel leidinggevenden als medewerkers in het voeren van lastige gesprekken. Dat kan zijn feedbackgesprekken over functioneren, over grensoverschrijdend gedrag en ook hoe aan te geven wat je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen.

Haar missie is om bij te dragen aan een mooiere wereld waar mensen zichzelf mogen en kunnen zijn binnen het kader van wat goed is voor de organisatie.