Christine Wirths

In haar rol als adviseur, facilitator of coach nodigt ze mensen uit om van perspectief te veranderen. Ze investeert haar energie zodat mensen zichzelf en elkaar beter begrijpen en een meer respectvolle, open en efficiënte uitwisseling aangaan. Elke ontmoeting, elk gesprek en elke groepssituatie wordt anders vormgegeven, afhankelijk van de individualiteit van mensen en de complexiteit van de algehele context. Haar doel is om bij te dragen aan het vermijden en oplossen van conflicten. Ze inspireert mensen om de kansen en voordelen van diversiteit te ontdekken. Haar moed om open, creatief en flexibel te zijn, helpt zichzelf en onze klanten.