Projecten en Publicaties

Onlangs hebben we een grootschalig onderzoek binnen Shell, NAM en 5 partnerbedrijven van NAM afgerond. Voor dit onderzoek hebben we een bordspel ontwikkeld voor teams om veerkracht op te bouwen. In het onderzoek krijgen alle deelnemende teams het bordspel OF een training OF niets aangeboden. Door middel van vragenlijsten voor en na werd onderzocht of de interventies een effect hebben op het welzijn en de veerkracht van de deelnemers.

Publicaties:

Januari 2017 – Interview over geluk – Livelylives.com

Maart 2017 – Mentale en operationele veerkracht – HSE Life Magazine

April 2017 – Veerkracht in het spel – Tijdschrift voor Positieve Psychologie

September 2017 – Coaching en Burnout – Tijdschrift voor Coaching

Een aantal voorbeelden van projecten die OMG Advies heeft afgerond:

Project: verhogen van medewerkerstevredenheid, initiatief en betrokkenheid

Na een uitgebreide behoefteanalyse heeft de directie een kort, maar duidelijk rapport gekregen met suggesties voor te ondernemen acties. Naar aanleiding daarvan zijn er in overleg een aantal werkgroepen aan de slag gegaan met aanpakken van verbetering van processen. Daarnaast worden de leidinggevenden gecoacht in het leiding geven en communiceren aan en met het team.

 

Project: Assistentie bij onderdelen van de ISO 9001

Na overleg is de bijdrage van OMG! hierin het helpen formuleren van een strategie, visie en missie. Het opstellen van functieomschrijvingen en ontwikkelen van formulieren voor voortgangsgesprekken zijn de volgende stap waarbij de strategie, visie en missie geïntegreerd worden.

 

Project: Een workshop organiseren die aansluit bij de behoeften van de klanten van een bedrijf in de agrarische sector

Na contact te hebben gezocht met een aantal agrarische bedrijven en na te vragen wat er zoal bij hen speelt, is er een voorstel naar het bedrijf gegaan voor een workshop over het motiveren van tijdelijk personeel. We kregen heel enthousiaste reacties en ondertussen is de eerste workshop achter de rug. Op een prachtlocatie in Oudesluis kwamen de verschillende ondernemers bij elkaar en gingen druk met elkaar in gesprek over ideeën voor de toekomst.

Project: onderzoeken van de oorzaak van het niet naleven van het mantelzorgbeleid

In een zorginstelling zijn de regels met betrekking tot omgaan met mantelzorgers in de laatste vijf jaar sterk veranderd. Zelfs de term mantelzorger is erg nieuw en de visie van de overheid vraagt een hele andere aanpak van verzorgend personeel. Het beleid hieromtrent is al een hele tijd aangepast. Het gedrag van het verzorgend personeel blijft echter achter. Wat leeft er onder het personeel en wat belemmert hen in het uitvoeren van het aangepaste beleid? Door middel van diepte-interviews met sleutelfiguren binnen de zorginstelling is een hoop informatie naar boven gekomen die aan de directie gepresenteerd wordt in de vorm van een concluderend verslag.

Project: uitdiepen wat er speelt op een afdeling binnen een commerciële organisatie met als doel de samenwerking met de andere afdelingen te verbeteren.

In een commerciële organisatie zijn er duidelijke procedures en afspraken omtrent de samenwerking tussen afdelingen. Ondanks deze afspraken loopt de samenwerking vaak spaak en loopt de communicatie niet zoals het zou moeten. Aan de hand van diepte-interviews is gekeken naar wat er speelt op de afdeling en waar dat vandaan komt. Vervolgens is samen met de leidinggevende een plan opgesteld om de samenwerking te verbeteren. Bij de diepte-interviews is de leidinggevende betrokken zodanig dat in de toekomst de medewerkers met belangrijke thema’s op hun leidinggevende durven afstappen.